Training

คุณลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมนากับโครงการ ZEROCOVID แล้ว  พบกันวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ที่ https://facebook.com/zerocovidproject เวลา 10:00 น. – 10:30 น.ความเป็นมา และขอต้อนรับสู่โครงการ ZEROCOVID โดย พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก / ที่ปรึกษาโครงการ ZEROCOVID เวลา 11:00 น. – 11:45 น.หน้าที่ของสถาปนิกอาสาภูมิภาค โดย ชนะ สัมพลังว่าที่นายกสมาคมสถาปนิกสยามปี 2563 – 2564 / ประธานปฎิบัติการสถาปนิกอาสา โครงการ ZEROCOVID เวลา 13:00 น. – 13:45 น.โรงพยาบาลรัฐและความคาดหวัง โดย ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม… Read More »คุณลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ลงทะเบียนอบรมสัมนา ZEROCOVID ครั้งที่ 1

กำหนดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบโรงพยาบาลจากทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Facebook Live  ครั้งที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ที่ https://facebook.com/zerocovidproject เวลา 10:00 น. – 10:30 น.ความเป็นมา และขอต้อนรับสู่โครงการ ZEROCOVID โดย พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก / ที่ปรึกษาโครงการ ZEROCOVID เวลา 11:00 น. – 11:45 น.หน้าที่ของสถาปนิกอาสาภูมิภาค โดย ชนะ สัมพลังว่าที่นายกสมาคมสถาปนิกสยามปี 2563 – 2564 / ประธานปฎิบัติการสถาปนิกอาสา โครงการ ZEROCOVID เวลา 13:00 น. – 13:45… Read More »ลงทะเบียนอบรมสัมนา ZEROCOVID ครั้งที่ 1