จำนวนอาสาสมัคร (อัพเดทวันที่ 2 เมษายน 2563)

จำนวนอาสาสมัครโครงการ

ข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2563

จำนวนสถาปนิก นักออกแบบอาสาสมัครล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2563)

ทางโครงการยังต้องการอาสาสมัครอีกจำนวนมากที่จะมาร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยท่านสามารถสมัครได้ที่ bit.ly/zerocovid-registration