ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

WHY

เพราะโรงพยาบาลชุมชน 740 แห่งในระดับอำเภอจะต้องเป็น FRONTLINE ของการรับมือกับการระบาดทั่วประเทศในระยะที่ 3 ทั้งในส่วนของการคัดกรองเบื้องต้น การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่อาการไม่สูงมากนัก

ZERO COVID ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน
ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

HOW

การให้คำแนะนำด้านการออกแบบสำหรับการวางผังและโซนนิ่งเพื่อรองรับงานคัดกรองเบื้องต้น และ การปรับผังและระบบสัญจรที่แบ่งพื้นที่ให้เกิดการแยกส่วนเพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่บุคลากรการแพทย์และผู้ป่วยอื่นๆ

สถาปนิกอาสาที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบโรงพยาบาล จำนวน 20-30 คน เพื่อให้คำปรึกษาแบบ 1 ON 1

ขอเชิญชวนสถาปนิกและนักออกแบบที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดอัตราเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 และสร้างการรับรู้ การป้องกัน เพื่อรับมือก่อนได้ทันท่วงที เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยชาติในเวลา นี้