การพัฒนา DESIGN GUIDELINE และ PROTOTYPE โรงพยาบาลสนาม COHORT WARD

WHY

จากโมเดลการคาดการณ์ ทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีการแพร่ระบาดโดยอาจมีผู้ติดเชื้อมากถึง 5,000-10,000 คนต่อจังหวัด ซึ่งจะทำให้เตียงรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในระบบปกติมีไม่มากพอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนามอย่างน้อย 1 แห่งต่อจังหวัดเพื่อมารองรับ

ZERO COVID การพัฒนา DESIGN GUIDELINE และ PROTOTYPE โรงพยาบาลสนาม COHORT WARD
ZERO COVID การพัฒนา DESIGN GUIDELINE และ PROTOTYPE โรงพยาบาลสนาม COHORT WARD

HOW

การออกแบบร่วมกับวิศวกรเพื่อพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสนามและห้องความดันลบที่มีคุณภาพ ทันเวลา ราคาเหมาะสม โดยมีการทำคู่มือแนะนำการออกแบบตามชนิดอาคารสำคัญ [TYPOLOGY] เพื่อให้เกิดการนำไปทำซ้ำได้ทั่วประเทศ

ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรอาสา ที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบระบบ INTENSIVE CARE UNIT + NEGATIVE PRESSURE ROOM

ขอเชิญชวนสถาปนิกและนักออกแบบที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดอัตราเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 และสร้างการรับรู้ การป้องกัน เพื่อรับมือก่อนได้ทันท่วงที เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยชาติในเวลา นี้